Opzetten tweede bodemdesk

Nadat we met Romers een Bodemdesk hadden opgezet voor PWN, het waterleidingbedrijf van Noord-Holland, zijn we door Evides, het waterleidingbedrijf van de regio Rotterdam, gevraagd hetzelfde te doen.

“From scratch” zijn we begonnen met het archiveren van bodemonderzoeken, verzamelen en interpreteren van BodemKwaliteitsKaarten, vertalen van beschikbare data naar een GIS-systeem en natuurlijk, met de nodige inzet van extra medewerkers, doen van Quick Scans / Vooronderzoeken overeenkomstig de CROW 307/NEN5725. Op basis van deze onderzoeken wordt bepaald of milieu-procedures gevolgd moeten worden, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden wanneer in de grond gewerkt gaat worden en wordt een advies gegeven over het toe te passen leidingmateriaal in relatie tot de permeatie van een eventueel aanwezige bodemverontreiniging in de drinkwaterleiding.

De aanwezigheid van Romers binnen dit waterleidingbedrijf heeft geleid tot meer bewustzijn met betrekking tot de aspecten ten aanzien van het werken in verontreinigde grond en ook tot een kritischere houding met betrekking tot de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Tevens hebben we ondersteuning verleend in een Europese aanbesteding voor milieu-adviesdiensten (verzorgen vooronderzoeken, nader bodemonderzoek en saneringsbegeleiding).