Opzetten bodemdesk

Zodra in de grond gegraven wordt moet vooraf vastgesteld worden wat de chemische kwaliteit is van de bodem waaraan men wordt blootgesteld. Romers Environmental Solutions begeleid een waterleidingbedrijf in het opzetten van een “Bodemdesk” om overeenkomstig de CROW 307 deze werkvoorbereiding te implementeren.