Herstel vloeistofdichte vloer

November 2017

In de zomer van 2016 is Romers benaderd om te adviseren in een geval waarbij de vloer van een zoutloods ernstige scheuren vertoonde. Bij veel scheuren was roestvorming zichtbaar, wat erop duidt dat de wapening van de betonvloer wordt aangetast. We hebben nader onderzoek gedaan naar de mate van scheurvorming en de mate waarin de wapening werd aangetast. Vervolgens is gezocht naar mogelijkheden om, mede met het oog op de chemische en mechanische belasting van de vloer, deze zodanig te herstellen dat verdere aantasting van de wapening voorkomen kon worden. Uiteindelijk is voor een economisch en praktische gunstige oplossing gekozen door over de betonvloer een SAMI-laag aan te brengen met daar overheen een asfaltverharding. Een Deskundig Inspecteur heeft overeenkomstig de AS6700 deze voorziening vervolgens als vloeistofdicht aangemerkt.