Archeologie in verontreinigde grond

Oktober 2017

Oud stedelijke gebieden zijn vaak sterk verontreinigd met onder meer zware metalen. Dat betekent dat graafwerkzaamheden ook regelmatig dienen plaats te vinden onder saneringscondities. Oud stedelijke gebieden bevatten echter ook vaak archeologische bodemschatten die men onderzocht wil hebben. Met, voor bodemsanering goedgekeurde, archeologen heeft Romers onlangs een archeologische opgraving zowel arbo- als civieltechnisch begeleid.